Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

affascinante
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viahepi hepi
affascinante
affascinante

January 16 2018

affascinante
affascinante
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viazupelnie zupelnie
affascinante
3947 3d9a
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost vialovesweets lovesweets
affascinante
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialovesweets lovesweets

January 12 2018

affascinante
1085 41c4
Reposted fromfoods foods viakaatee kaatee
affascinante

January 10 2018

9482 3d8b
Reposted fromamatore amatore viawiks wiks
affascinante
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawiks wiks
affascinante
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee

January 09 2018

affascinante
affascinante
9233 3177
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viahepi hepi
affascinante

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viawiks wiks
affascinante
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
affascinante
9072 82ba
Reposted fromdusielecc dusielecc viayourheartbeat yourheartbeat
affascinante
7840 c938
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
affascinante
affascinante
Podróże w czasie są możliwe, bo muzyka, która grała w tle tamtych dni to żywe wspomnienia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl