Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

affascinante
4320 55d6 500
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
affascinante
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi

March 22 2017

affascinante
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viazupelnie zupelnie
affascinante
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viazupelnie zupelnie
affascinante
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viazupelnie zupelnie
affascinante
Reposted fromshakeme shakeme
affascinante
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajooo jooo
affascinante
3362 6d62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
9635 6b5e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
affascinante
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viahepi hepi
affascinante
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viamslexi mslexi
affascinante
affascinante
Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
affascinante
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
Reposted fromolewka olewka viajooo jooo
affascinante
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viamslexi mslexi
affascinante
7246 4d5e
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
affascinante
4645 1e8c
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi

March 20 2017

4008 adb8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viastrzepy strzepy
affascinante
affascinante
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl