Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

affascinante
Reposted frombluuu bluuu viamslexi mslexi
5244 56ab 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabeztroska beztroska
affascinante
Reposted fromcouples couples viamefir mefir
affascinante
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viakeepfit keepfit
affascinante
affascinante

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaLimysoul Limysoul

April 25 2017

2706 fbcf
affascinante
2141 7f65
affascinante
affascinante
0929 0172
affascinante
affascinante
affascinante

April 24 2017

9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viayannim yannim
affascinante
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viacatchdimoment catchdimoment
affascinante
affascinante

April 23 2017

affascinante
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viakaatee kaatee
5128 139c 500
Reposted fromapalatablevastness apalatablevastness viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl